Zdjęcie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Do wymaganych dokumentów podczas ich składania w urzędzie, należy przygotować cztery fotografie (4 zdjęcia):

  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości
  • wymiary 35 mm x 45 mm (jak na dowód osobisty, paszport wydawane w Polsce)
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (wzór na www.poznan.uw.gov.pl/jednolite-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-i-prace ).

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy