Zdjęcie legitymacja szkolna Poznań

Legitymacja szkolna jest nie tylko dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły. Jeżeli uczeń nie posiada dowodu osobistego ani paszportu, legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Warto więc zadbać o dobrej jakość zdjęcie.

Zdjęcie na legitymacji papierowej jest umieszczane w okienku 30 na 42 mm, oznacza to, że jeżeli zrobimy zdjęcie o innych wymiarach np. 35 x 45 mm (a o takie często proszą szkoły) fotografia zostanie odpowiednio przycięta. Przepisy tak naprawdę nie precyzują wymogów zdjęcia do legitymacji szkolnej, dlatego najlepiej jest zapytać dyrektorkę / dyrektora szkoły lub pracownika sekretariatu który to zdjęcie przyjmuje.

Zdjęcia do legitymacji szkolnej wykonuję już od 17,50 zł* / komplet (8 szt.).

Standardowa cena kompletu zdjęć to koszt 35,00 zł. Zdjęcia wykonuję od ręki na miejscu, z lekkim retuszem (jeśli wymagane), w ciągu 10-20 minut. Jeżeli posiadają Państwa Kartę Dużej Rodziny (KDR) dla 1 os. przysługuje rabat w wysokości 20%, co daje nam możliwość wykonania zdjęć w cenie 28,00 zł lub w przypadku gdy do zdjęcia są 3 os. z taką kartą, rabat wynosi 50%, czyli płacimy tytułowe 17,50 zł / komplet.

Proszę pamiętać, aby okazać KDR dziecka, która jest ważna (data ważności).