Karta Seniora Poznańska Złota Karta

Od dnia 1 marca 2018 r. Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ) przyjmuje wnioski o wydanie Karty Seniora – ,,Poznańskiej Złotej Karty’’.

Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań. Posiadane Poznańskiej Złotej Karty:

  • ułatwi dostęp do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
  • pomoże zwiększyć udział seniorów w życiu miasta Poznania;
  • podniesie jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
  • potwierdzi uprawnienia do ulg i zwolnień.

Wnioski o wydanie Kart składać można osobiście, w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń lub elektronicznie, za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń. Karta wydawana jest bezterminowo i jest ważna z dowodem osobistym. Karta Seniora oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

Seniorzy w Poznaniu z tą kartą otrzymują 20% zniżki na usługi fotograficzne u Tomasz Budasz Photography. Mogą tym samym wykonać nowe zdjęcia do dokumentów takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, peka, wiza, legitymacja oraz wiele innych. Jak również mogą rabat wykorzystać na sesję rodzinną lub indywidualną.

Szczegółowe informacje znajdziecie na www.pcs-poznan.pl